July 16 is National Children’s Book Day : Basa mga Kapatid!

I did not know that there is a National Children’s Book Day here in the Philippines. Now I know hahah ! Basahan ang ating mga anak ng Pilipinong libro. Tiyak pag laki nila makakamit nila ang talentong totoo! hahahah (Nag re-ready na sa Linggo ng Wika :p)